Kan arbejdsløshed accepteres? - Økonomi og arbejdsliv

Kan arbejdsløshed accepteres? - Økonomi og arbejdsliv

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date : 2015-10-30
  • Genre : Libros de texto
  • FIle Size : 381.37 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kan arbejdsløshed accepteres? - Økonomi og arbejdsliv Med film, billeder og animationer sætter bogen ”Kan arbejdsløshed betale sig? ”fokus på arbejdsløshed i et samfundsøkonomisk perspektiv. Gennem arbejdet med bogen, skal læseren opnå en forståelse for arbejdsløshedsformer og samfundsøkonomiske redskaber i forhold til at mindske arbejdsløshed. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at undersøge og arbejde med de muligheder samfundet giver en som arbejdsløs. De digitale produkter, der produceres i forløbet, anvender læseren i sin undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsløshed og økonomi. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb relateret til emnet økonomi og velfærd. 

Emneord: VUC Syd - Økonomi,arbejdsløshed, kredsløb, økonomisk kredsløb, økonomisk politik, finanspolitik,pengepolitik, arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedspolitik, strukturpolitik, arbejdsløshedsformer, økonomiske mål, økonomiske konflikter, demografi, velfærd, offentlig sektor, renter, vækst, højkonjunktur, lavkonjunktur

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
• Velfærdsstater

• Samfundsøkonomisk sammenhænge

Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til økono­miske problemstil­linger og handle i forhold til egen økonomi og sam­fundsøkonomien.  

Stx og HF 
Samfundsfag C, B og KS
Kernestof:
• Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring

• Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

• Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

• Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling

• Økonomiske sammenhænge.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau G
Kernestof:
• Velfærdssamfundet

Samfundsfag, Niveau D
• Velfærdsmodeller.

keyboard_arrow_up