Kan man tro på, hvad man ser på tv? - Nyheder og dokumentarer

Kan man tro på, hvad man ser på tv? - Nyheder og dokumentarer

By Morten Olsen

  • Release Date : 2017-04-20
  • Genre : Medios de comunicación
  • FIle Size : 370.98 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kan man tro på, hvad man ser på tv? - Nyheder og dokumentarer Kan man tro på alt, hvad man ser på tv? – Nyheder og Dokumentarer. I bogen stilles spørgsmålet: Kan man tro på alt, hvad man ser på tv?

Læseren præsenteres for dele af faktagenren, hvor det essentielle spørgsmål omkring sandfærdighed og troværdighed belyses. Der fokus på to forskellige faktagenrer, der giver læseren en fornemmelse af, hvor komplekst og bredt faktagenrebegrebet er. 
Læseren skal arbejde med analytiske og praktiske opgaver, der giver vigtig erfaring i forhold til både eksamensprojektet og den analytiske del af eksamen i Mediefag.

Kan man tro på alt, hvad man ser på tv? Er udviklet til undervisningen i Mediefag på gymnasialt niveau, men kan anvendes på andre niveauer. 

STX, hf og hfe
Mediefag C (B)
Kernestof:
Kendskab til grundlæggende træk ved fakta- og fiktionsprogrammer og centrale genrer og programtyper
Optageprincipper og optageteknik, samt betjening af optageudstyr
Redigeringsprincipper og redigeringsteknik, samt beherskelse af redigeringsudstyr.

keyboard_arrow_up